Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TỐI 09/11/2013 [09/11/2013]

Do tính hình bão lụt, tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ tối 09/11/2013 được nghỉ học. Kính thông báo để tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên được rõ.