Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỐI VỚI CÁC NHÓM HỌC PHẦN CỦA GIẢNG VIÊN LÊ THỊ THANH CHI [01/09/2017]

Phòng Đào tạo thông báo đến các Sinh viên đã đăng ký các nhóm học phần do cô Thanh Chi giảng dạy, sẽ được nghỉ từ 4/9 đến hết 10/9/2017 do giảng viên bận công tác. Bắt đầu từ 11/9/2017 các lớp bắt đầu học bình thường.