Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 22/7/2017 [30/08/2017]

Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả phúc khảo.

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSLWZzS3BNaEVjUnM