Đăng nhập
Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 [29/08/2017]

Theo CV số 653/ĐHNN-TCHC ngày 28/9/2017 của Hiệu trưởng và căn cứ trên kế hoạch giảng dạy HK1 NH 2017-2018, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

- Tất cả các lớp Sau Đại học, Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ nghỉ trong 03 ngày: 02, 03, 04/9/2017;

- Các lớp Đại học Chính quy học tại trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học theo kế hoạch nghỉ lễ của hai trường này;

- Giảng viên chủ động sắp xếp lịch dạy bù cho những ngày nghỉ lễ. Nếu cần thiết, liên hệ phòng Đào tạo để được bố trí phòng.