Đăng nhập
THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT I, NĂM HỌC 2017-2018 (ĐÃ CẬP NHẬT LINK ĐĂNG KÝ XỬ LÝ) [25/08/2017]

THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT I, NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian xử lý chính thức: từ ngày 29/8/2017 đến hết ngày 31/08/2017;

Mẫu đơn xử lý: Sinh viên tải mẫu đơn điều chỉnh đăng ký học phần đính kèm, điền đầy đủ các thông tin liên quan và nộp tại nơi xử lý.

https://drive.google.com/file/d/0B1E0bn0nnihSelZtbGxfbUNMWDg

Thời gian và địa điểm :

 

Thời gian đăng ký trực tuyến lấy số ưu tiên xử lý bổ sung vào nhóm học phần: Ngày 28/8/2017 (SV điền đầy đủ các thông tin theo form đăng ký dưới đây, Link Form sẽ được cập nhật 9:00 ngày 28/8/2017);

Link: https://drive.google.com/open?id=1t_rD-OJWM7M2rrjrtXht1KSRH-y47mW8kwWKrPIWxOU

 

Từ 11h00, ngày 25/8/2017, Phòng Đào tạo sẽ mở giới hạn mỗi nhóm học phần lên 2 SV (tối đa là 47). Do đó, đợt xử lý này phòng sẽ không xử lý hủy đăng ký và không chuyển lớp học phần, vì vậy đề nghị SV thực hiện các thao tác dưới đây:

  • Thời hạn hết hạn đăng ký trực tuyến lớp học phần: 0h00 ngày 28/8/2017; (SV lưu ý);
  • Trường hợp SV muốn chuyển sang nhóm lớp mới thì SV tự hủy học phần mình đang đăng ký và chọn nhóm học phần mới;
  • Trường sẽ mở giới hạn các lớp B1 (LIFE), SV theo dõi các lịch và đăng ký;
  • Các lớp trên 15 SV đăng ký, triển khai học bắt đầu từ 4/9/2017; Sau thời gian này sẽ không xử lý và chuyển danh sách QTHT cho giảng viên.
  • Các lớp học lại sẽ dự kiến mở trong tháng 10, 
  • SV lưu ý.

1/Sinh viên chỉ được đăng ký xử lý 1 lần. Những trường hợp nào đăng ký quá 1 lần sẽ bị loại khỏi danh sách. Sau khi hoàn tất sinh viên bấm SUBMIT/ GỬI.
2/Sinh viên tải mẫu đơn điều chỉnh đăng ký học phần đính kèm thông báo, điền đầy đủ các thông tin liên quan và nộp tại địa điểm xử lý nếu không được xử lý online.
3/Sinh viên phải chịu trách nhiệm đối với đăng ký của mình khi Gửi đăng ký đến Phòng đào tạo. Sau khi đã gửi đăng ký, phải chú ý theo dõi các thông báo và kiểm tra hoàn tất trên tài khoản cá nhân.