Đăng nhập
THÔNG TIN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 ĐẠI HỌC HUẾ [24/08/2017]

Sinh viên năm 1 của Đại học Huế theo đường link sau để xem và tải các thông tin cần thiết: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-danh-cho-sinh-vien-nam-1-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-tai-truong-dhnn-dhh