Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN PHÁT CHỨNG CHỈ ĐỢT 22/7/2017 VÀ CÁC ĐỢT VỀ TRƯỚC. [24/08/2017]

Theo thông báo http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/486, thời gian phát chứng chỉ dự kiến là 05/09/2017 (thứ 3), tuy nhiên trong thời gian này, bộ phận cấp phát phải hoàn tất các thủ tục giấy tờ và cho đăng ký nhận chứng chỉ bổ sung (đến hết ngày 23/8/2017). Vì vậy, Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đã đạt đợt thi 22/7/2017 và đã có đăng ký nhận CC tại phòng AI.3 được biết thời gian thay đổi, cụ thể như sau:

Thời gian: Phát chứng chỉ thứ 3, thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ 12/9/2017;

Địa điểm: Phòng AI.3,

Sinh viên có thể dò tìm số hiệu chứng chỉ theo các file sẽ đính kèm sau.

Xin chân thành cảm ơn!