Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TỐI 9/11/2013 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO [09/11/2013]
NGHỈ HỌC TỐI 9/11/2103 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO 

Theo công văn của Giám đốc Đại học Huế về phòng chống cơn bão số 13, tất cả CBVC. LĐ và sinh viên được nghỉ học tối  9/11/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên kính thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có tiết học tối 9/11/2013 được rõ. Sau bão các lớp vẫn đi học theo kế  hoạch bình thường.