Đăng nhập
Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I - năm học 2017-2018, Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [14/08/2017]

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I - năm học 2017-2018

Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, đợt 1 – năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký : 11:00 ngày 16.08.2017

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 27.08.2017

-         Thời hạn xử lý đăng ký và hủy nhóm học phần: Từ 28/08/2017 đến hết ngày 01/09/2017 (trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký xử lý trực tuyến).

-         Sinh viên lưu ý, sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa.

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

I.                    Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A2:

1.      Từ Nhóm 1 - > Nhóm 15 :

Đối tượng đăng ký : Sinh viên của Đại học Luật.

-         Tham gia học Quân sự từ 4/9 – 1/10/2017 và bắt đầu học từ 2/10/2017

-         Trong đó có 03 nhóm lớp dành cho SV đã đăng ký học giáo trình LIFE, đây là những nhóm lớp ưu tiên dành cho sinh viên đã đăng ký trong học kỳ 2 năm 2016-2017, vì vậy, đề nghị sinh viên đọc kỹ tên nhóm và đăng ký.

-         SV ĐH Luật nếu không đăng ký được những nhóm trên này, có thể theo dõi kế hoạch của những nhóm sau, phải chú ý tránh lịch quân sự và nên chọn những nhóm có kế hoạch học tối thứ 6 hoặc thứ 7.

2.      Từ nhóm 16 - > Nhóm 75:

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại bắt đầu học từ A2

-         Bắt đầu  học từ 04/9/2017

-         Trong đó có 18 nhóm lớp dành cho SV đã đăng ký học giáo trình LIFE, đây là những nhóm lớp ưu tiên dành cho sinh viên đã đăng ký trong học kỳ 2 năm 2016-2017, vì vậy, đề nghị sinh viên đọc kỹ tên nhóm và đăng ký.

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 1 -> nhóm 4 :

Đối tượng đăng ký : SV của ĐH Luật

2.      Từ nhóm 5 -> nhóm 21 :

-         Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm

-         Bắt đầu học từ 04/9/2017

-         Tuần học 3 tiết, kéo dài đến hết tháng 10, nghỉ tham gia học quân sự từ 30/10 – 26/11/2017, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình.

-         Trong đó có 05 nhóm lớp dành cho SV đã đăng ký học giáo trình LIFE, đây là những nhóm lớp ưu tiên dành cho sinh viên đã đăng ký trong học kỳ 2 năm 2016-2017, vì vậy, đề nghị sinh viên đọc kỹ tên nhóm và đăng ký.

3.      Từ nhóm 22 -> Nhóm 35 :

-         Đối tượng đăng ký : SV các Trường còn lại đã đăng ký học giáo trình LIFE, đây là những nhóm lớp ưu tiên dành cho sinh viên đã đăng ký trong học kỳ 2 năm 2016-2017, vì vậy, đề nghị sinh viên đọc kỹ tên nhóm và đăng ký.

4.      Từ nhóm 36-> Nhóm 75 :

-         Đối tượng đăng ký : SV các Trường còn lại

II.                 Các ngành khác :

1.      Tiếng Pháp B1: 1 nhóm

2.      Tiếng Trung B1 : 5 nhóm

3.      Tiếng Nhật B1 : 3 nhóm

4.      Tiếng Hàn B1 : 4 nhóm

Đây là kế hoạch của học kỳ I, đợt 1, năm học 2017-2018, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.