Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ NNKC ĐỢT THI 22/7/2017, THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ [07/08/2017]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 22/07/2017 và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả tại link đính kèm hoặc trong tài khoản cá nhân, nếu có sai lêch giữa bản điểm giấy và điểm trong tài khoản cá nhân, SV liên hệ trực tiếp CV. Trần Thiện Đạt để được xử lý và cập nhật trong thời gian dưới đây.

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSTlAxTERjWWYwb0E


TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ĐÃ TRÍCH XUẤT VÀ GỬI KẾT QUẢ XÁC NHẬN ĐIỂM ĐẠT CỦA NHỮNG SINH VIÊN NĂM 4 VỀ TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN, VÌ VẬY ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NĂM 4 CÁC TRƯỜNG LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO HOẶC CTHSSV CỦA TRƯỜNG ĐANG THEO HỌC ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 08/08/2017 đến hết ngày 14/08/2017.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày  25/08/2017.

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN

Thời gian đăng ký: từ ngày 08/08/2017 đến hết ngày 18/08/2017

Địa điểm: Phòng AI.3

Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000đ/1CC

Lưu ý: Sinh viên phải tự cập nhật NƠI SINH trên tài khoản cá nhân, NHỮNG SINH VIÊN NÀO KHÔNG CẬP NHẬT TRONG THỜI GIAN NÀY SẼ KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ TRONG ĐỢT NÀY.

Thời gian trả chứng chỉ cho đợt in này: Dự kiến 05/09/2017.