Đăng nhập
CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ SỐ HIỆU CẤP CHỨNG CHỈ NĂM 2016, NĂM 2017 [01/08/2017]

Sinh viên tra cứu số chứng chỉ của cá nhân theo năm thi tương ứng trước khi đến nhận chứng chỉ.

Chứng chỉ được cấp phát thứ 3,5 hàng tuần, bắt đầu từ 1/8/2017. Những SV đã đăng ký cấp phát mà chưa có Số hiệu thì liên hệ CV. T.T.Đạt để được xử lý.

Số hiệu năm 2016:

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSSHJiV0NpSnktaEU

Số hiệu năm 2017:

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSU0JoU194X285VmM