Đăng nhập
Về kế hoạch nộp học phí và thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 - đợt 3 năm học 2016-2017 [11/07/2017]

Sinh viên theo đường link dưới đây để xem thông báo.

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOUWEwN21BcVhOZUk

 

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Để thuận tiện cho sinh viên nộp học phí, Trường Đại học Ngoại Ngữ yêu cầu sinh viên đến các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN- Huế (Vietcombank)để nộp tiền học phí NNKC vào tài khoản của Trường mở tại Vietcombank.

 Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

 Số Tài Khoản :  0161001657256 

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế)

- Địa chỉ: 78 Hùng Vương, Thành phố Huế, Điện thoại: (054) 3 811 900

                                Fax: (054) 3 824 631

 Các Phòng Giao Dịch trên địa bàn thành phố Huế:

1.  Phòng Giao Dịch Phạm Văn Đồng

    Địa chỉ: Lô 9 Phạm Văn Đồng, TP Huế

    (Tòa nhà của CTCP Xây Lắp TT Huế)

2.  Phòng Giao Dịch Mai Thúc Loan

    Địa chỉ: 67 Mai Thúc Loan, Thành phố Huế

3.  Phòng Giao Dịch Số 1

    Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, TP Huế

4. Phòng Giao Dịch Số 2

 Địa chỉ: 2A Hùng Vương, Thành phố Huế

5. Phòng Giao Dịch Bến Ngự

Địa chỉ: 48F Nguyễn Huệ, Thành phố Huế


 Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền:

      GIẤY NỘP TIỀN

Ngày...............................

   

 

 

      

ĐỀ NGHỊ GHI CÓ TÀI KHOẢN:

 

SỐ TIỀN:

Số Tài Khoản

0161001657256 

 

Bằng số: ………….(Tổng cộng số tiền sinh viên phải nộp) VNĐ

Tên TK

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

 

Bằng chữ:…………………………

Ngân hàng

Ngân hàng Ngoại thương Huế

 

(Ghi bằng chữ tổng cộng số tiền sinh viên phải nộp)

NGƯỜI NỘP TIỀN:

 

NỘI DUNG:

Họ và Tên

Nguyễn Văn ……..

 

Nội dung cần ghi :

Địa chỉ

Trường Đại học ………… - Đại học Huế

 

- Mã  sinh viên: 16K…………..

-Học phần: Tiếng .... cấp độ: A…. nhóm: …..

- Học kỳ: …..

- Năm học: ………….

 - Số tiền: …………………..

Số CMND 190156789

 

Ký tên