Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ THÊM 3 NHÓM TIẾNG ANH A1 VÀ 3 NHÓM TIẾNG ANH A2 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ HỌC 1 LẦN TẠI HỌC KỲ 3 NĂM 2016-2017 VÀ ĐÃ NỘP ĐƠN XIN MỞ HỌC LẦN 2 [30/06/2017]

Do một số sinh viên đã đăng ký 1 lần tại học kỳ 3 năm học 2016-2017 nhưng chưa đạt cấp độ tương ứng, nên trong đợt 3 này, Phòng Đào tạo sẽ mở thêm 3 nhóm tiếng Anh A1 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 1, 2, 3 và 3 nhóm tiếng Anh A2 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 1, 2, 3 dành cho đối tượng học lại này. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn dưới đây để đăng ký được nhóm

Bước 1: Chọn học kỳ tác nghiệp : Học kỳ II - năm học 2016-2017

Bước 2: Vào mục đăng ký học phần, xem những Thời khóa biểu dưới đây để chọn đúng nhóm, (chú ý số thứ tự đầu của mỗi nhóm để tim đến nhóm mà đăng ký)

 

37 Tiếng Anh A1 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 1 2 03/07/2017 3 1 - 4 AIII.5
5 1 - 4 AIII.5
44 Tiếng Anh A1 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 2 2 03/07/2017 2 7 - 9 AII.8
4 7 - 9 AII.8
6 7 - 9 AII.8
55 Tiếng Anh A1 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 3 2 03/07/2017 CN 1 - 4 AII.3
CN 6 - 9 AII.3
110 Tiếng Anh A2 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 1 2 03/07/2017 3 7 - 9 AII.7
5 7 - 9 AII.7
7 7 - 9 AII.7
116 Tiếng Anh A2 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 2 2 03/07/2017 CN 1 - 4 AII.7
CN 6 - 9 AII.7
143 Tiếng Anh A2 (Học lại HK3-Lần 2) - Nhóm 3 2 03/07/2017 3 2 - 4 AIII.2
5 2 - 4 AIII.2
7 2 - 4 AIII.2

Những nhóm này bắt đầu học từ tuần sau (3/7/2017) đối với những lớp trên 30 SV.

Thời gian mở đăng ký: 12h00 ngày 30/06/2017

Hết hạn đăng ký: ngày 7/7/2017.