Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ THÊM 2 NHÓM HỌC PHÂN TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2) - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017 [29/06/2017]

SV đăng nhập tài khoản chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 - 2016-2017, chọn hai nhóm tiếng Anh B1 nhóm 16 và nhóm 17 để đăng ký.

Lịch học bắt đầu từ 3/7/2017.