Đăng nhập
THÔNG BÁO TẠM HOÃN PHÁT CHỨNG CHỈ TỪ 21/6/2017 ĐẾN 24/6/2017 DO CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ COI THI THPT QUỐC GIA 2017 [19/06/2017]

Theo thông báo http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/455, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức phát chứng chỉ bắt đầu phát từ ngày 20/6/2017. Tuy nhiên, trong thời gian từ 21/6 đến 24/6/2017, Cán bộ Phòng Đào tạo được điều động phục vụ thi THPT Quốc gia 2017, vì vậy, Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên về việc tạm hoãn phát chứng chỉ trong thời gian trên. Sau thời gian trên, công tác phát chứng chỉ diễn ra bình thường.

SINH VIÊN CÓ THỂ XEM SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ TRƯỚC TẠI THÔNG BÁO NÀY:

http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/471