Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 20/5/2017 [19/06/2017]

Sinh viên vào link dưới để xem kết quả phúc khảo,

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihScTZLZUpQZFRyeEk