Đăng nhập
CÔNG BỐ DANH SÁCH VÀ SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT THI (CẬP NHẬT BỔ SUNG) [19/06/2017]

PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH VÀ SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT THI,

SINH VIÊN CÓ THỂ XEM TRƯỚC SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ ĐỂ ĐẾN NHẬN, NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP LỆ PHÍ NHƯNG CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT TRƯỚC, LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ.

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSeVNzZDlWU3c0U0k (NĂM 2016)
https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSUC16QVZ2aV8zZ3M (NĂM 2017)

Thời gian xử lý làm chứng chỉ bổ sung: từ ngày 26/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

Địa điểm: Phòng Đào tạo

Thời gian phát chứng chỉ: Thứ 3,5 hàng tuần (trong giờ hành chính)

Sáng: từ 8h - 10h;

Chiều: từ 14h - 16h.