Đăng nhập
ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, KIỂM TRA MỨC HỌC PHÍ PHẢI NỘP VÀ TIẾN HÀNH NỘP HỌC PHÍ [05/11/2013]

Hiện nay trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) đang xử lý học phí để chuẩn bị tiến hành thu học phí sinh viên năm thứ nhất học ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐHNN. Để sinh viên không bị thiệt thòi quyền lợi trường ĐHNN xin thông báo như sau:

- Để được miễn giảm học phí sinh viên phải vào tài khoản của mình để đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính. Những sinh viên chỉ đăng ký học một ngoại ngữ không chuyên cũng phải đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính mới được miễn giảm. Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí không đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính sẽ không được miễn giảm và sinh viên phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Hạn cuối cho sinh viên đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính là ngày 12/11/2013 đối với các lớp đang học tại trường ĐHHN và ngày 10/12/2013 đối với các lớp đang đi học quân sự, các lớp bắt đầu học từ 17/11/2013, lớp Anh B1. Những sinh viên không thuộc diện miễn giảm học phí có thể đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính hoặc không đăng ký. Sinh viên thuộc diện miễn giảm học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn giảm cho ngoại ngữ không chuyên chính.

- Sinh viên của các trường / khoa sau đây thuộc diện miễn giảm (không nộp học phí tại trường ĐHNN) và phải đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính:

+ Sinh viên trường Đại học Sư phạm ĐHSP): được Nhà nước cấp học phí 100% hàng năm cho trường ĐHSP, trường ĐHSP sẽ chuyển học phí cho trường ĐHNN sau.

+ Sinh viên trường ĐHNN học các ngành sư phạm: khóa tuyển sinh 2013 có 03 ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp và Sư phạm Tiếng Trung.

+ Sinh viên khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) và trường Đại học Nghệ thuật (ĐHNT): học theo niên chế, đã nộp học phí cả học kỳ theo niên chế cho khoa GDTC và trường ĐHNT và các đơn vị này sẽ chuyển học phí cho trường ĐHNN sau.

+ Sinh viên các trường / khoa / ngành còn lại thuộc diện chính sách theo Nghị định 49 và Nghị định 74 của Thủ tướng Chính phủ đã nộp đơn và đầy đủ giấy tờ theo quy định.

- Sau khi đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính xong, sinh viên vào tài khoản của mình, kiểm tra lại mức học phí phải nộp. Nếu có vấn đề gì liên hệ với chuyên viên Trương Văn An (DD: 0905334446) để được giải quyết. Hạn cuối giải quyết là ngày 14/11/2013 đối với các lớp đang học tại trường ĐHHN và ngày 12/12/2013 đối với các lớp đang đi học quân sự, các lớp bắt đầu học từ 17/11/2013, lớp Anh B1. Sau thời hạn này trường ĐHNN sẽ tiến hành thu học phí và sinh viên phải nộp theo mức đã quy định trong tài khoản của mình.

- Trường ĐHNN sẽ tiến hành thu học phí sinh viên các trường Đại học Kinh tế, trường ĐHNN (sinh viên các ngành không sư phạm) và khoa Du lịch theo lịch dưới đây:

+ Đợt 1: từ 18/11/2013 đến 23/11/2013, dành cho sinh viên các lớp đang học tại Trường.

+ Đợt 2: từ 16/12/2013 đến 21/12/2013, dành cho sinh viên hiện tại đang đi học quân sự.

+ Thời gian thu: đối với các lớp học buổi sáng và buổi chiều: thu trong giờ hành chính; đối với các lớp học buổi tối: trong giờ hành chính và từ 17h đến 18h. Địa điểm thu: Phòng Kế hoạch - Tài chính, trường ĐHNN.

 - Sinh viên học tại Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng trị nếu học theo niên chế hoặc thuộc diện chính sách cũng phải đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn giảm. Hạn cuối đăng ký là ngày 12/11/2013. Sinh viên thuộc diện chính sách xem thông báo VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH làm theo hướng dẫn. Đơn và giấy tờ xác nhận được miễn giảm (bản photo có công chứng) nộp cho thầy Hoàng, phòng Đào tạo của Phân hiệu trước ngày 14/11/2013. Trường ĐHNN sẽ ủy quyền cho Phân hiệu tổ chức thu học phí ở tại Phân hiệu.

- Những sinh viên không nộp học phí sẽ không được thi hết cấp độ và sẽ phải học lại, không được bố trí thi lần 2.

 - Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.