Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 HỌC KỲ 3 DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ 1 LẦN TẠI HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017 [09/06/2017]

Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên đã từng 1 lần đăng ký học các nhóm học phần học kỳ 3 nhưng chưa thi đạt qua cấp độ, Phòng Đào tạo sẽ mở thêm các nhóm học phần trong học kỳ 2 (năm học 2016-2017) để những SV này được đăng ký và học đúng tiến độ. Đề nghị sinh viên thực hiện theo các bước sau để được mở lớp:

  1. Nộp đơn theo mẫu đính kèm;
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ;
  3. Thời gian nộp đơn: Từ ngày 19 đến ngày 23/06/2017, trong giờ hành chính;
  4. Nếu đủ số lượng để mở lớp, Phòng Đào tạo sẽ mở đăng ký trực tuyến từ 26 đến 30/06/2017 và bắt đầu học từ 3/7/2017;

Lưu ý: Sinh viên không nộp đơn thì phòng Đào tạo sẽ loại ra khỏi nhóm học phần nếu tự đăng ký trực tuyến.

Số lượng trên 30 SV sẽ được mở lớp.

 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

NGOẠI NGỮ : TIẾNG ANH  CẤP ĐỘ :……..

Kính gửi:  

                   - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

          

Tôi tên là:……………………………………………………………………

Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

Ngành học :…………………………………………………………………

Trường / khoa :……………………………………………………………..

Trong học kỳ … vừa qua tôi đã đăng ký và được xếp vào học lớp 

Tiếng Anh ….. – Nhóm …….,

nhưng tôi chưa đạt được cấp độ bởi lý do sau đây :

v     Điểm QTHT dưới 50

v     Các điểm kỹ năng chưa đạt

v     Nghỉ thi không lý do

Với lý do trên thì tôi chưa hoàn thành được cấp độ, do đó tôi viết đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được đăng ký học lại cấp độ lần 2 trong học kỳ 3 năm học  2016-2017 và để kịp theo tiến độ của chương trình đào tạo. Tôi xin chân thành cảm ơn .

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                     Người làm đơn