Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐỢT THI NNKC 20-5-2017 [07/06/2017]

Kết quả cá nhân sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân chậm nhất 07/6/2017. Nếu có sai sót điểm từ tài khoản cá nhân và bảng điểm công bố, SV liên hệ Phòng Đào tạo, gặp CV. Trần Thiện Đạt để được xử lý, hạn cuối 09/6/2017.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 08/06/2017 đến hết ngày 12/06/2017 (Trong giờ hành chính và Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo và Thứ 7, Chủ nhật Trường không xử lý nhận đơn)

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN - Cửa số 1 - CV.Trang).

- Kết quả phúc khảo dự kiến công bố muộn nhất vào ngày 16/6/2017.

 

Lưu ý: - Cấp Chứng chỉ đã có thông báo cụ thể tại Website: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/465

            - Đơn xin phúc khảo nhận tại Phòng Khảo thí