Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 2) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016/2017 ĐỢT THI NGÀY 07/06- 09/06/2017 [02/06/2017]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 07/06- 09/06/2017. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2016/2017- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí khôngSinh viên theo đường link https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/posts/1786494368044221 để xem danh sách còn nợ học phí hoặc không có điểm QTHT nên không đủ điều kiện dự thi. 
Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. Trường hợp sinh viên nào đã nộp tiền tại ngân hàng Vietcombank mà vẫn còn nợ học phí trong tài khoản thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch-Tài chính trường ĐHNN gặp CV. Mai Thảo xử lý.
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 
Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 09h đến 11h sáng ngày thứ 2 (05/06/2017).