Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016/2017 ĐỢT THI NGÀY 04/06/2017 [31/05/2017]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 04/06/2017. Lịch thi cụ thể như sau:
Chủ nhật (04/06/2017): Xuất 7h: Trung A2
                                       Xuất 9h: Hàn A2 
                                       Xuất 14h: Pháp A2 + Nhật A2
Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 2 năm học 2016/2017- góc phía trên bên trái) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi.
Riêng 2 nhóm Trung A2 và Hàn A2 (học lại ở học kỳ 3) sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2016/2017 để xem lịch thi. Lưu ý sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh sẽ thi hết cấp độ trên máy tính.
Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí của học phần nào không. Sinh viên theo đường link https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/posts/1785156394844685 để xem danh sách còn nợ học phí hoặc không có điểm QTHT nên không đủ điều kiện dự thi. 
Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. Trường hợp sinh viên nào đã nộp tiền tại ngân hàng Vietcombank mà vẫn còn nợ học phí trong tài khoản thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch-Tài chính trường ĐHNN gặp CV. Mai Thảo xử lý.
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 
Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 14h00 đến 16h00 ngày thứ 5 (01/06/2017).