Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2016-2017 (ĐỢT 3) [30/05/2017]

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III - năm học 2016-2017

Đợt 3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III – năm học 2016-2017 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 05.06.2017;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 30.06.2017;

-         Bắt đầu học từ 01/07/2017 (đối với những lớp học phần có lịch học ngày thứ 7).

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 3 – Năm học 2016-2017 ( Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký;

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm;

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 15 người sẽ bắt đầu học từ 01/07/2017, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2018 (kế hoạch thi dự kiến giữa tháng 9/2017)

2.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

3.      SV có kế hoạch học vượt và đăng ký tại học kỳ 3 thì phải liên hệ và phải đóng học phí (HK3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, đề nghị SV các ngành Sư phạm và SV được miễn giảm lưu ý).

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

I.                    Tiếng Anh

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 3):

Từ Nhóm 45 - > Nhóm 60 :

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 3):

Từ Nhóm 38 - > Nhóm 50 :

Tiếng Anh B1 (Lần 2 – Đợt 2): SV học lần 1 có thể đăng ký vào những nhóm này để học, và HK3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, đề nghị SV các ngành Sư phạm và SV được miễn giảm lưu ý.

Từ Nhóm 6 - > Nhóm 12 :

II.                 Các ngoại ngữ khác :

Sinh viên có kế hoạch học lại các ngoại ngữ khác thì chờ kế hoạch học kỳ I năm học 2017-2018.

Đây là kế hoạch đợt 3 của năm học 2016-2017, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng  kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.