Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 2) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016/2017 ĐỢT THI NGÀY 31.05- 02.06.2017  [26/05/2017]
  Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 31.05 - 02.06.2017. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2016/2017- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
  Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí khôngPhải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. Trường hợp sinh viên nào đã nộp tiền tại ngân hàng Vietcombank mà vẫn còn nợ học phí trong tài khoản thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch-Tài chính trường ĐHNN gặp CV. Mai Thảo xử lý.
    Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi, sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu - phòng Đào tạo.

Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 09h đến 11h ngày thứ 2 (29/05/2017).