Đăng nhập
[CẬP NHẬT] Danh sách bổ sung sinh viên thi đạt chứng chỉ A2/B1 NNKC khóa tuyển sinh ĐH 2013 của Đại học Huế [26/04/2017]

Sinh viên theo đường link dưới đây để xem danh sách bổ sung sinh viên đã thi đạt chứng chỉ A2/B1 NNKC khóa tuyển sinh ĐH 2013 của Đại học Huế.

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOQ0c4M08zYmZOeVU