Đăng nhập
Danh sách sinh viên thi đạt chứng chỉ NNKC khóa tuyển sinh ĐH 2013 của Đại học Huế [20/04/2017]

Sinh viên theo đường link dưới đây để xem danh sách sinh viên đạt chứng chỉ NNKC khóa tuyển sinh ĐH 2013 của Đại học Huế. Phòng Đào tạo đã chuyển bản giấy có đóng dấu Danh sách SV đạt chứng chỉ này cho phòng Đào tạo ĐH của từng trường/khoa để sử dụng xét điều kiện NNKC cho SV sắp tốt nghiệp của trường/khoa mình.

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-dat-chung-chi-nnkc-khoa-ts-dh-2013-cua-dhh