Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2 - NHÓM 15,16 [31/10/2013]

Hiện nay do số lượng SV cấp độ A2 đăng ký vào 2 nhóm 15,16 còn ít. Vì vậy, Tổ Quản lý NNKC quyết định đổi lịch học nhóm 16  sang tối thứ 7 và hủy nhóm 15.Ngoài ra, tổ cũng đổi lịch học nhóm 28 sang tối thứ 7 và hủy nhóm 22.

 

 

 

Do đó những SV nào chưa đăng ký được do trùng lịch có thể đăng ký vào Tiếng Anh A2 - nhóm 16 và Tiếng Anh A1 - Nhóm 28 và tham gia học bắt đầu vào thứ 7 tuần sau.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 2/11/2013.

Yêu cầu Sv đọc kỹ thông báo và đăng ký nhóm đúng thời hạn.