Đăng nhập
TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TRÊN MÁY TÍNH [17/04/2017]

Nhằm kết hợp đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ không chuyên với nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đang từng bước chuyển hoạt động kiểm tra đánh giá ngoại ngữ không chuyên từ bài thi trên giấy sang bài thi trên máy tính. Các học phần Tiếng Anh A1 và A2 dành cho sinh viên học lại đã được tổ chức thi trên máy tính gần 5 năm. Từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 các học phần A1, A2 của các ngoại ngữ còn lại cũng bắt đầu được tổ chức thi trên máy tính. Với mục đích giúp Nhà trường ngày càng hoàn thiện hình thức thi này, một cán bộ của Trường đang thực hiện đề tài "THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NGỮ KHI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN TRÊN MÁY TÍNH". Để có được sự đánh giá khách quan, đề nghị tất cả sinh viên đã làm các bài thi ngoại ngữ không chuyên trên máy tính theo đường link dưới đây để trả lời Phiếu khảo sát về vấn đề này. Tất cả ý kiến sẽ được Nhà trường xem xét và điều chỉnh hoạt động tổ chức thi trên máy tính nếu phù hợp. Xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã tham gia khảo sát.

https://goo.gl/forms/gg6OLN2E85ALeCyE2