Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 [05/04/2017]

Sinh viên theo đường link dưới đây để tải về xem kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 và học kỳ 3 (đợt 2) năm học 2016-2017.

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOZGszY0hLSXNCdlk

LƯU Ý: 

- Đối với các nhóm lớp tiếng Anh cấp độ A1, A2 (học lại lần 2- đợt 2) học kỳ 3 (Thi trên máy tính) và các nhóm A2 (học lại) tiếng Hàn & tiếng Trung, sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2016- 2017 để xem được lịch thi và phòng thi.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên vào tài khoản, chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí của các học phần kỳ trước hay không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi).

- Trước ngày thi (theo đúng đợt thi) của mình 03ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.

 


 *** Sinh viên có thể theo dõi trang facebook: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/ để cập nhật thông báo nhanh nhất.