Đăng nhập
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT ĐỢT THI 20/05/2017 [03/04/2017]

Phòng Đào tạo hướng dẫn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Việt - đợt thi 20/05/2017 cụ thể như sau:

Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn đính kèm theo link sau hoặc nhận đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-thi-chung-chi-nnkc-de-cuong-on-thi-chung-chi-nnkc-huong-dan-lam-bai-thi-chung-chi-tieng-anh-b1-tren-may-tinh-va-phieu-dang-ky-du-thi-chung-chi-nnkc

Bước 2: Dán 2 ảnh 3x4 vào phiếu Đăng ký dự thi

Bước 3: Mang Phiếu đăng ký dự thi đến tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, gặp CV. Trần Đình Hiếu để được xử lý tài khoản dự thi. Thời gian từ 10/04 đến hết 10/05/2017.

Bước 4: Nộp lệ phí dự thi: 450.000đ tại phòng Kế hoạch tài chính, cửa số 1.

Bước 5: Sau đó mang Phiếu dự thi nộp tại Phòng Đào tạo để kiểm tra và đối chiếu.

Lưu ý: Sau thời gian ngày 10/05/2017, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân (tài khoản đã được cấp khi nộp phiếu dự thi) để kiểm tra lịch thi và phòng thi. Đến ngày 15/05/2017 vẫn không có lịch thi, liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để được xử lý.