Đăng nhập
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ NĂM 2016 VÀ ĐỢT 1 NĂM 2017 VÀ CHƯA CẬP NHẬT NƠI SINH CHÍNH XÁC [29/03/2017]

Sinh viên mở theo đường link để xem toàn bộ danh sách, những sinh viên nào chưa đăng ký nhận chứng chỉ và chưa cập nhật Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh) thì khẩn trương đăng ký tại phòng AI.3, hạn cuối đến 31/03/2017. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ in chứng chỉ và chấm dứt đợt in này. Những trường hợp đã đăng ký, nhưng vẫn có tên trong danh sách thì liên hệ trực tiếp phòng AI,3 để được xử lý trong đợt này. (Link đính kèm)

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihScFBfem1vU3N3eVk