Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP CỦA GIẢNG VIÊN ĐOÀN THỊ KIM OANH [23/03/2017]

Các lớp Tiếng Anh A1 (Học GT ELEMENT) - Nhóm 51 (học kỳ 2) và Tiếng Anh A2 (Lần 2-Đợt 2) - Nhóm 33 (học kỳ 3) của giảng viên Đoàn Thị Kim Oanh được nghỉ học do cô bận giải quyết công việc gia đình từ ngày 24/03 đến 07/04/2017. 

Sau thời gian trên 2 lớp tiếp tục học bình thường.