Đăng nhập
CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC NGÀY 26/3/2017 [22/03/2017]

Ngày 26/3/2017 (Chủ nhật) Đoàn TNCS HCM trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức Hội chợ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và ngày giải phóng thành phố Huế. Vì vậy, Trường quyết định cho tất cả các lớp Không chính quy và Ngoại ngữ không chuyên được nghỉ học. Phòng Đào tạo xin thông báo để tất cả giảng viên, học viên và sinh viên có liên quan được rõ.