Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [17/03/2017]

Lớp Anh A2 nhóm 15 (Kinh tế - Quân sự 03/04 ) cô Nguyễn Thị Thanh Loan nghỉ học chiều thứ sáu (24/03/2017).

Lý do: Sinh viên xin nghỉ học để cắm trại. Sau thời gian trên sinh viên đi học lại bình thường.