Đăng nhập
PHÂN CHIA THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2016-2017 CHO SINH VIÊN TỪNG TRƯỜNG [15/03/2017]

Trường đã thông báo nộp học phí ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 và học kỳ 3 (đợt 2) năm học 2016-2017 vào ngày 06/03/2017, thời gian nộp từ ngày 13/03/2017 đến hết ngày 13/05/2017, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế .

Tuy nhiên, theo tình hình thu học phí thực tế trong thời gian qua thường thấy sinh viên  nộp học phí vào cuối đợt thông báo thu chứ rất ít nộp vào những ngày đầu thông  báo thu do nhiều lý do cá nhân khác nhau, điều này làm cho nhân viên ngân hàng Ngoại thương phải thu quá tải và sinh viên thì phải xếp hàng đợi chờ nộp mất thời gian.

Để tránh điều này và phù hợp với thời gian đi học quân sự của từng trường, Phòng Đào tạo phân chia thời hạn nộp học phí như sau:

- Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 31/03/2017:  Sinh viên các Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường Đai học Kinh tế.

- Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 17/04/2017: Sinh viên các Trường ĐH Nông Lâm, Khoa Du lịch và ĐH Y Dược.

- Từ ngày 18/04/2017 đến ngày 30/04/2017: Sinh viên các Trường ĐH Khoa học và Đại học Luật .

- Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 13/05/2017: Sinh viên  tất cả các Trường nộp học phí  học kỳ 3.

Sinh viên theo đường link sau xem thông báo đầy đủ về việc nộp học phí để thực hiện http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/425

 

 Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng các thời hạn nói trên. Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm nếu sinh viên không chấp hành.