Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐI HỌC QUÂN SỰ CỦA SV KHOA GDTC [23/10/2013]

Theo kế hoạch, SV Khoa GDTC sẽ tham gia học GDQP từ ngày 28/10/2013. Hiện nay, do SV Khoa GDTC không đăng ký đúng nhóm đã được phân kế hoạch từ trước vì vậy Tổ Quản lý NNKC có kế hoạch điều chuyển như sau :

Theo kế hoạch, SV Khoa GDTC được đăng ký từ nhóm 5 đến nhóm 8. vì vậy kế hoạch cụ thể như sau

    - Tiếng Anh A1 - Nhóm 5 : 18 / 43 (SV) : Nhóm nghỉ học từ 28/10 đến 30/11 , Ngày 2/12 bắt đầu học bình thường

    - Tiếng Anh A1 - Nhóm 6 : 13 / 42 (SV) : Nhóm nghỉ học từ 28/10 đến 30/11 , Ngày 2/12 bắt đầu học bình thường

    - Tiếng Anh A1 - Nhóm 7 : 30 / 42 (SV) : Nhóm nghỉ học từ 28/10 đến 30/11 , Ngày 4/12 bắt đầu học bình thường

    - Tiếng Anh A1 - Nhóm 8 : 20 / 40 (SV) : Nhóm học bình thường, Số SV Khoa GDTC liên hệ phòng Đào tạo để được chuyển nhóm

Ngoài ra, có một số SV Khoa GDTC đăng ký vào những nhóm còn lại thì vẫn tham gia học Quân sự bình thường và phải đến tại Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ để báo chuyển đến trong các nhóm đã được phân bố hoặc sẽ được phân bố vào 1 nhóm cụ thể sau khi học Quân sự về.