Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [10/03/2017]

Các lớp Anh B1 nhóm 80 (HK II), A2 nhóm 25, nhóm 28 (HK III) của cô Nguyễn Thị Diệu Phương và các lớp Anh A1 nhóm 31 (HK III), Anh A2 nhóm 26 ((HK III) của cô Nguyễn Thị Bích Hảo nghỉ học vào ngày Thứ bảy và chủ nhật (11, 12/03/2017).

Sau thời gian trên các lớp học lại bình thường.