Đăng nhập
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ TIẾNG TRUNG, TIẾNG NGA, ĐĂNG KÝ LẠI NGOẠI NGỮ KHÁC [22/10/2013]

Một số sinh viên sau đây đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Trung và tiếng Nga từ học kỳ 2. Tuy nhiên do số lượng quá ít nên không thể mở lớp được. Đề nghị những sinh viên này hủy đăng ký của mình và chọn ngoại ngữ khác để đăng ký. Có thể đăng ký học tiếng Hàn, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Nếu đăng ký học tiếng Anh, phải đăng ký trước ngày 30/10/2013 để kịp kiểm tra đầu vào đợt ngày 03/11/2103.

 

 HỌ VÀ TÊN MÃ SV NN ĐĂNG KÝ TRƯỜNG / KHOA
Phạm Thị Thảo 13D4011190 Tiếng Trung Khoa Du lịch
Hoàng Thị Thủy An 13S5021035 Tiếng Trung ĐH Sư phạm
Nguyễn Thị Thúy Bình 13S6011017 Tiếng Trung ĐH Sư phạm
Cao Trần Giang 13S1021066 Tiếng Trung ĐH Sư phạm
Nguyễn Đức Ân 13T3071010 Tiếng Nga ĐH Nông lâm