Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 14/1/2017 [20/02/2017]

Sinh viên bấm vào link đính kèm để xem kết quả phúc khảo đợt thi 14/1/2017.

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSby1Dd2tzUk5YSTg