Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016/2017 NGÀY THI 18 & 19/02/2017 [15/02/2017]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của ngày Thứ 7 và Chủ nhật (18 & 19/02/2017). Lịch thi cụ thể như sau:
Thứ 7 (18/02/2017):      Xuất 13h: Anh A1
                                       Xuất 15h: Anh A2
Chủ nhật (19/02/2017): Xuất 7h: Nhật A1
                                       Xuất 9h: Pháp A1,A2 + Hàn A2 + Nhật A2
                                       Xuất 13h: Trung A1
                                       Xuất 15h: Hàn A1   
Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2016/2017- góc phía trên bên trái) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. Riêng các lớp Pháp A2 và Nhật A2, sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2016/2017 để xem lịch thi. Lưu ý sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh sẽ thi hết cấp độ trên máy tính (Ghi chúPhòng thi BIV.1 (PM) là dãy nhà B; IV là tầng 4; 1 là phòng số 1;  PM là phòng máy) 
Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí của học phần nào khôngPhải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. Trường hợp sinh viên nào đã nộp tiền tại ngân hàng Vietcombank mà vẫn còn nợ học phí trong tài khoản thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch-Tài chính trường ĐHNN gặp CV. Mai Thảo xử lý.
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi, sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu - phòng Đào tạo.

Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 09h00 đến 11h00 ngày thứ 6 (17/02/2017).


***Sinh viên có thể theo dõi trang facebook: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/ để cập nhật thông báo nhanh nhất.