Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 [12/02/2017]

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn SV đã đăng ký xử lý học phần NNKC.

Danh sách dưới đã đươc xếp theo thứ tự ưu tiên, theo thời gian mà SV đã đăng ký. Khi đến xử lý, SV cần mang theo thẻ SV, Phiêu điều chỉnh ĐKHP, và kế hoạch học tại trường đang theo học (nếu có) để được xếp lịch học phù hợp.

Địa điểm: Phòng AI.3

Những SV nào không có trong danh sách, nếu có nguyện vọng xử lý học phần, cũng mang theo đơn đến địa điểm trên và nộp đơn, kế hoạch sẽ xử lý bổ sung trong sáng ngày thứ 7. Vì vậy đề nghị các bạn SV lưu ý.

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSV0RSZ1EwOVFCWUk