Đăng nhập
THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐĂNG KÝ VÀ BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN [22/10/2013]

1 . Hiện nay, có một số SV Trường ĐH Kinh tế đã dự thi đầu vào ngày 6/10/2013 và được phân nhóm học từ 28/10/2013. Do những SV này phải tham gia học Quân sự đợt 2 từ 28/10 nên Tổ Quản lý NNKC yêu cầu những SV này phải làm đơn xin tham gia học sau khi đi học Quân sự về ( Đơn xin mở lớp nộp tại Phòng Đào tạo - gặp CV Đạt) . Nếu trường hợp không đủ số lượng để mở lớp thì nhóm SV này sẽ bắt đầu học từ học kỳ 2.

Lưu ý : Thời hạn đăng ký học phần sẽ kết thúc vào tối ngày 27/10/2013. Do tình hình đăng ký hiện nay, Tổ Quản lý NNKC đã tạo ra thêm nhóm Tiếng Anh A1-Nhóm 33 và Tiếng Anh A2 nhóm 16 và đổi thời gian 1 số nhóm ( do chưa có SV đăng ký ).  Ngoài ra, cũng tạo điều kiện đăng ký nhóm học hợp lý, Tổ cũng cho phép SV đăng ký ngoài kế hoạch đã bắt buộc . Kế hoạch cụ thể các nhóm như sau:

1 - Tiếng Anh A1 : Từ nhóm 20 đến nhóm 33

2 - Tiếng Anh A1 : Từ nhóm 79 đến nhóm 87

 

1 - Tiếng Anh A2 : Từ nhóm 1 đến nhóm 3

2 - Tiếng Anh A2 : Từ nhóm 13 đến nhóm 16

Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải nộp "Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần" và "Giấy giới thiệu vào lớp" (file đính kèm " http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=430 " tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Bên cạnh Phòng Thường trực ) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

- Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

- Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu .

Mang theo giấy chứng nhận sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

- Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).


TT

 

 

 


ĐỐI TƯỢNG

SINH VIÊN

HẠN

NHẬN & XỬ LÝ

ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

ĐK LỚP HPThời gian

 

Địa điểm


1

- Sinh viên Trường Đại học Kinh tế tham gia học quân sự đợt I

- Sinh viên dự thi ngày 6/10/2013

28.10 đến 02.11.2013

Buối sáng: Từ 8h00 đến 10h00

Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Buổi tối : từ 17h30 đến 19h30

VP Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên

- Cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm

 

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện