Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP B1, TIẾNG HÀN A2 (LẦN 2-ĐỢT 2) DÀNH CHO SV ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP (CẬP NHẬT MỚI) [06/02/2017]

Phòng Đào tạo đã nhận và đã xử lý mở lớp theo đơn đề nghị mở thêm 1 nhóm học phần Tiếng Pháp B1 VÀ Tiếng Hàn A2 (Lần 2 - Đợt 2) ở Học kỳ 3.

Thời khóa biểu cụ thể: Sáng thứ 7 và chủ nhật, buổi học 4 tiết, Hàn A2 học chiều thứ 7

Bắt đầu học từ 25/2/2017

Lưu ý: Đây là nhóm học phần học tại học kỳ 3 dành cho SV đề nghị học kịp tiến độ, do đó nhóm này không hỗ trợ miễn giảm học phí, vì vậy SV thuộc đối tượng học lần 1 lưu ý. Trường sẽ không giải quyết thắc mắc về học phí sau này.