Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CÂP ĐỘ NNKC ĐỢT THI NGÀY 12/02/2017  [02/02/2017]

Do thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016/2017 của một số trường bắt đầu chậm (13/02/2017) và để tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian chuẩn bị sau thời gian nghỉ Tết âm lịch, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ sẽ chuyển lịch thi HCĐ NNKC đợt thi ngày 12/02/2017 sang ngày 19/02/2017

Đối với sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh sẽ thi hết cấp độ trên máy tính, phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn sau. 

Trước ngày thi 03 ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). 

Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo để thực hiện.