Đăng nhập
KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 1 THÁNG 1/2017 [02/02/2017]

Sinh viên theo đường link sau để xem kết quả và thông báo đính kèm http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ket-qua-cap-chung-chi-nnkc-dot-thi-14012017-va-thoi-gian-nhan-don-phuc-khao . Kết quả này sẽ được cập nhật vào tài khoản của sinh viên sau khi có kết quả phúc khảo.