Đăng nhập
VỀ VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI, SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG, HỌC 2 CHƯƠNG TRÌNH, HỌC BẢO LƯU [21/10/2013]

Theo tinh thần Công văn số 981/ĐHH-ĐTĐH ngày 16/10/2013 của Giám đốc Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo về việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ dành cho sinh viên nước ngoài, sinh viên học theo chương trình liên thông, học 2 chương trình và học bảo lưu như sau:

1. Sinh viên nước ngoài sẽ học cùng với sinh viên của khóa ngành mình đầy đủ 03 cấp độ ngoại ngữ không chuyên đầu tiên (A1, A2 và B1). Trong 02 tuần đầu của học kỳ học cấp độ B1, sinh viên làm đơn có xác nhận của trường mình để được bố trí thi kỳ thi cấp chứng chỉ A2.

2. Đối với sinh viên học liên thông, Hội đồng liên thông của trường / khoa quản lý sinh viên xét công nhận miễn các cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho từng sinh viên cụ thể. Sau đó lập danh sách gửi qua trường Đại học Ngoại ngữ. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ căn cứ vào cấp độ được miễn để xếp học ở cấp độ cao hơn. Nếu không được miễn một cấp độ nào cả, sinh viên sẽ tham gia kiểm tra để xác đinh cấp độ trong trường hợp đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh. Nếu được miễn cả 03 cấp độ, sinh viên sẽ làm đơn xin  dự thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (B1).

3. Sinh viên học chương trình 2 là ngành ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên đó không trùng ngoại ngữ không chuyên trong chương trình 1 thì không phải học thêm ngoại ngữ không chuyên cho chương trình 2, nếu trùng thì phải học thêm 1 ngoại ngữ không chuyên cho chương trình 2. Nếu thuộc diện phải học thêm ngoại ngữ không chuyên cho chương trình 2, sinh viên sẽ làm tất cả các thủ tục như một sinh viên thuộc các khóa tuyển sinh đại học 2013 trở về sau để học ngoại ngữ không chuyên.

4. Nếu sinh viên học bảo lưu và được Hội đồng Nhà trường quyết định cho học theo chương trình của những khóa từ khóa tuyển sinh đại học 2013 trở về sau, sinh viên sẽ làm các thủ tục như một sinh viên thuộc các khóa tuyển sinh đại học 2013 trở về sau để học ngoại ngữ không chuyên.

5. Tuy nhiên, đối với sinh viên trúng tuyển đại học, được xét học chương trình 2 hoặc có quyết định vào học lại trong năm học 2013-2014, trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch như sau:

- Do hiện nay mới có quy định cụ thể của Đại học Huế cho số đối tượng này nên những sinh viên thuộc diện này sẽ học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 2.

- Hiện nay chỉ còn một đợt kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh cuối cùng cho sinh viên năm thứ nhất khóa tuyển sinh 2013 vào ngày 03/11/2013. Để những sinh viên thuộc diện này có thể dự kiểm tra đầu vào và đủ điều kiện học trong học kỳ 2, đề nghị sinh viên liên hệ với trường mình để lập danh sách những sinh viên thuộc diện này (trừ sinh viên Lào vì trường Đại học Ngoại ngữ đã có danh sách những sinh viên này) và gửi cho trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 25/10/2013. Danh sách bao gồm các thông tin sau: Mã SV, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính và có xác nhận của trường / khoa quản lý sinh viên. Sau khi có danh sách, những sinh viên này từ ngày 28 đến ngày 30/10/2013 vào trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên (flts.hueuni.edu.vn) để đăng ký tài khoản, đăng ký ngoại ngữ không chuyên và dự thi vào ngày 03/10/2013, sau đó đăng ký học ngoại ngữ không chuyên từ ngày 02/12/2103 cùng với sinh viên các trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Luật.

6. Nếu có vấn đề gì sinh viên liên hệ thầy Phan Thanh Tiến, phòng Đào tạo trường ĐHNN, DD: 0914172246 để được giải quyết.