Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016/2017 NGÀY THI 08/01/2017 [04/01/2017]
 Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của ngày thi 08/01/2017. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2016/2017- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi, sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu (phòng Đào tạo- trong giờ hành chính) để xử lí trước 11h00 ngày 06.01.2017.
Lưu ý về vấn đề học phí: 
- Sinh viên vào tài khoản, chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí khôngPhải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi.
- Đối những sinh viên không phải nộp học phí cho trường ĐHNN bao gồm:

1. Sinh viên học các ngành sư phạm: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Sư phạm, sinh viên ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ.

2. Sinh viên học theo niên chế: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật.

3. Sinh viên các ngành Mác – Lênin: Sinh viên ngành Triết và ngành Kinh tế chính trị;

 Để được miễn giảm học phí, sinh viên phải chọn ngoại ngữ đang theo học là Ngoại ngữ chính (ở mục Đăng ký ngoại ngữ) để phần mềm không tính học phí.

***Sinh viên có thể theo dõi trang facebook: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/ để cập nhật thông báo nhanh nhất.