Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 HỌC LẠI HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2016/2017 NGÀY THI 04 ĐẾN 07/01/2017  [01/01/2017]
 Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của ngày thi 04/01 đến 07/01/2017. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2016/2017- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
Sinh viên nào đã nộp tiền tại ngân hàng Vietcombank mà vẫn còn nợ học phí trong tài khoản thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch-Tài chính trường ĐHNN gặp CV. Mai Thảo xử lý trước ngày 04.01.2017 để đủ điều kiện dự thi. (Lưu ý: Sinh viên vào tài khoản, chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí khôngPhải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi)
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi, sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu (phòng Đào tạo- trong giờ hành chính) để xử lí trước 11h00 ngày 04.01.2016.

 LƯU Ý:  Phòng thi BIV.1 (PM) là dãy nhà B; IV là tầng 4; 1 là phòng số 1;  PM là phòng máy.

Sinh viên theo đường link sau: http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=920-e7cb8f8c58a4e42887bb6a3d32427e3b  để tải HƯỚNG DẪN THI HẾT CẤP ĐỘ TIẾNG ANH A1 VÀ A2 (THI TRÊN MÁY TÍNH)