Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP LỆ PHÍ THI CẤP CHỨNG CHỈ NNKC LẦN 2 - ĐỢT THI 14/01/2017 [30/12/2016]

Phòng KHTC thông báo đến các SV về việc gia hạn thời gian đóng lệ phí thi cấp CC lần 2, cụ thể như sau:

Thời gian : từ ngày 3/1/2017 đến hết ngày 5/1/2017 (trong giờ hành chính);

Địa điểm : Cửa số 3, Phòng KH-TC trường ĐH Ngoại ngữ