Đăng nhập
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2017 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU [29/12/2016]

Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/lich-nghi-tet-duong-lich-2017-va-tet-dinh-dau-2017